Orte: Zakynthos (Insel)
Titel: Zakynthos v. Schiff
Gustaf-Dalman-Sammlung
1 Sammlungsobjekte
« 1  -  1 »
Fotografie
Zakynthos v. Schiff