Orte: Zakynthos (Insel)
Gustaf-Dalman-Sammlung
1 Sammlungsobjekte
1 - 1
Fotografie
Zakynthos v. Schiff