Orte: Zagazig
Titel: jatta v. O. Oliven im Tal [Yatta]
Gustaf-Dalman-Sammlung
1 Sammlungsobjekte
« 1  -  1 »
Fotografie
jatta v. O. Oliven im Tal [Yatta]