Orte: Nebi Samwil
Personen: Schwöbel, Valentin
Titel: Blick v. nebi samwil nach eg-gib [edsch-dschib, edj-djib]
Gustaf-Dalman-Sammlung
1 Sammlungsobjekte
« 1  -  1 »
Fotografie
Blick v. nebi samwil nach eg-gib [edsch-dschib, edj-djib]