Orte: Herodium
Titel: Herodium v. W.
Gustaf-Dalman-Sammlung
1 Sammlungsobjekte
« 1  -  1 »
Glasplattendia
Herodium v. W.