Orte: Herodium
Titel: Bethlehem v. SO Weg nach Herodion
Gustaf-Dalman-Sammlung
1 Sammlungsobjekte
« 1  -  1 »
Fotografie
Bethlehem v. SO Weg nach Herodion