GDIs01751; Fotoalbum; -, Album Gustaf Dalman, 1906-10, Rückseite Blatt 18, Vorderseite Blatt 19 [Bilder: GDIs01752- GDIs01755]
GDIs01751; Fotoalbum; -, Album Gustaf Dalman, 1906-10, Rückseite Blatt 18, Vorderseite Blatt 19 [Bilder: GDIs01752- GDIs01755]

GDIs01751; Fotoalbum; -, Album Gustaf Dalman, 1906-10, Rückseite Blatt 18, Vorderseite Blatt 19 [Bilder: GDIs01752- GDIs01755]
1 / 2

2 / 2