GDIs01698; Fotoalbum; -, Album Gustaf Dalman, 1906-10, Rückseite Blatt 6, Vorderseite Blatt 73 [GDIs01699- GDIs01700]
GDIs01698; Fotoalbum; -, Album Gustaf Dalman, 1906-10, Rückseite Blatt 6, Vorderseite Blatt 73 [GDIs01699- GDIs01700]

GDIs01698; Fotoalbum; -, Album Gustaf Dalman, 1906-10, Rückseite Blatt 6, Vorderseite Blatt 73 [GDIs01699- GDIs01700]
1 / 2

2 / 2