Objektbezeichnung: Jerusalem v. Dormito aus
1 Sammlungsobjekte
« 1  -  1 »
Jerusalem v. Dormito aus
[Palästina]