Orte: Beitin (Stadt)
Titel: betin v. O.
Gustaf-Dalman-Sammlung
1 Sammlungsobjekte
« 1  -  1 »
Glasplattendia
betin v. O.