Orte: Beitin (Stadt)
Titel: Bethel v. W.
Gustaf-Dalman-Sammlung
1 Sammlungsobjekte
« 1  -  1 »
Glasplattendia
Bethel v. W.