GDIs01683; Fotoalbum; -, Album Gustaf Dalman, 1906-10, Rückseite Blatt 3, Vorderseite Blatt 4 [Bilder: GDIs01684- GDIs01687]
GDIs01683; Fotoalbum; -, Album Gustaf Dalman, 1906-10, Rückseite Blatt 3, Vorderseite Blatt 4 [Bilder: GDIs01684- GDIs01687]

GDIs01683; Fotoalbum; -, Album Gustaf Dalman, 1906-10, Rückseite Blatt 3, Vorderseite Blatt 4 [Bilder: GDIs01684- GDIs01687]
1 / 2

2 / 2